Specificaties en tips over gebruik van accu’s

De opgegeven capaciteit van accu’s (bijvoorbeeld 75-90 Ampere uur) is de maximale stroom die ontrokken kan worden bij een constante ontlading bij 5 uur (de laagste waarde, hier dus 75 Amp-uur) respectievelijk bij een ontlading over 20 uur (hier dus 90 Amp-uur). U ziet dus dat wanneer men op een hoge snelheid vaart,en men de accu in een korte tijd leegtrekt, men minder stroom uit de accu kan trekken dan wanneer men langzaam vaart (zoals bij het slepen met kunstaas). Dit verschil komt doordat de accu warmer wordt na mate hij meer stroom (Ampere) moet leveren. Deze warmte kost energie en is verlies.

Nog meer van belang dan de opgegeven Amp./uur is de zogenaamde reservecapacity, als RC aangegeven. Dit is het aantal minuten dat een accu een stroom kan leveren van 25 Ampere terwijl het belastte voltage boven de 10,5 volt ligt. De reserve capacity is dus echt een indicatie hoe lang u met een accu kunt varen.

Andere termen die men op een accu aantreft zijn CCA en MCA.

CCA staat voor Cold Cranking Amps en is het amperage dat een accu 30 seconden kan leveren bij 0 graden Farenheit (= -18 graden Celcius) terwijl het belastte voltage boven de 9,6 Volt blijft. Dit zijn doorgaans hoge amperages en zijn voor belang om te bepalen of een accu sterk genoeg is om als start accu te dienen voor allerlei voertuigen.

MCA staat voor Marine Cranking Amps en is het amperage dat een accu 30 seconden kan leveren bij 0 graden Celcius terwijl het belastte voltage boven de 9,6 Volt blijft. Deze waarde is van belang om te bepalen of een bepaalde accu geschikt is als startaccu voor vooal watersport doeleinden.

Ook kan d.m.v. een eenvoudige zuurmeter de laadconditie van een (lood) accu worden gemeten. Bij een geladen accu is het soortelijkgewicht van het zuur hoger dan bij een ontladen of lege accu. Indicatief geldt dat wanneer de waarde van de zuurgraad 1,28 is, de accu geladen is. Bij een waarde van 1,21 is de accu half geladen. Bij een waarde van 1,14 is de accu leeg.

Wanneer u een accu heeft van 90 Amp/uur en men vaart met een motor die constant 30 Ampere trekt, is het dus zeker NIET zo dat men met deze accu 3 uur kan varen. Ga ervan uit dat 20% van de capaciteit niet gebruikt mag worden, dan is er maar 60 Amp/uur te besteden (niet 80% van 90 maar 80% van 75 Amp/uur wat de capaciteit is bij 5 urige ontlading).

Loodaccu’s die steeds tot hetzelfde niveau worden ontladen bouwen daar een soort weerstandslaag op die ontlading tot voorbij dat punt tegenhouden. De capaciteit van de accu neemt dus eigenlijk af. Deze weerstandslaag is ‘te kraken’ door de accu te laden met lader die voldoende laadcapaciteit heeft. Daarom bevelen wij aan om niet met een te lichte lader te laden. Wanneer u de accu vaak gebruikt verdient een iets duurdere lader zich zeker terug.

Verder is het van belang dat men meteen na het varen de accu herlaadt om kristalvorming (het zogenaamde sulfatering) op de platen te voorkomen. Wacht dus niet ‘tot volgende week’ want met zo’n gewoonte zal de capaciteit van de accu snel gereduceerd worden.

Vanzelfsprekend dient men het zuurniveau boven het minimum te houden en eventueel bij te vullen met gedestilleerd of gedeminiraliseerd water.

Voor electrisch varen worden meestal accu’s gebruikt van ca 100 Ampere/uur. Het meest gebruikt is de Delphi Voyager (voorheen AC-Delco). Andere merken die men veel tegen komt en heschikt zijn zijn vooral Varta, Centurion, US-Batteries, Stowaway, GNB, Wilco en VMF.

De Delphi en VMF-accu’s zijn lood-calcium accu’s. De andere alle lood-antimoon. (Wilco verkoopt ook VMF-accu’s under eigen naam, dit zijn dus ook Pb-Ca accu’s). De lood-antimoon accu’s hebben altijd onderhoud nodig. Laat je niets op de mouw spelden, ze verbuiken water en hebben een zelfontading van gemiddels 20% per maand (afhankelijk van de temperatuur).

Een Lood-Calcium accu heeft een te verwaarlozen waterverbruik. Ze zijn daarom ook dicht. Je kunt niet eens water bijvullen. Lekken ook niet en zijn vaak voorzien van een laadconditie-indicator, het z.g. oog. Deze accu’s hebben een zelfontlading van ca 25% PER JAAR !!!

Met dit in het achterhoofd, een overjarige lood-antomoon accu is waardeloos tenzij regelmatig bijgeladen of aan een druppellader bijgehouden. Een lood-calcium accu van een jaar oud is vrijwel altijd nog in prima conditie.

Als laatste ga ik nog heel even in op Gel-accu’s. Gel-accu’s zijn goede all-round accu’s die voor hun gewicht en afmetingen een zeer hoog startvermogen kunnen leveren en relatief ver ontladen mogen worden. Ze hebben altijd een z.g. I-U-I lader nodig om goed te kunnen presteren. Dit alles meegenomen zijn ze minder geschikt om als voeding voor een elektromotor te dienen.

Tot nu toe zijn met lood-antimoon accu’s de hoogste cycleaantallen gehaald. Echter alleen hele zware gebruikers halen de voordelen eruit. Daarom is voor de meeste vissers (die minder dan ca 60 keer epr jaar vissen) een lood-calcium accu de beste keus. Dit is geen reclame maar mijn oprechte advies!

Al onze accu’s