Schemergetal

Het schemergetal is eigenlijk een soort maatstaf voor de prestaties van de kijker als geheel. Er geldt dan ook: hoe hoger hoe beter. Hoe hoger het schemergetal, des te beter de prestaties/details bij ongunstige lichtomstandigheden. Bij deze berekening wordt wederom geen rekening gehouden met prestatieverhogende middelen als coatings en gebruik van speciale glassoorten. Het schemergetal wordt verkregen door de vergroting en de objectiefdiameter met elkaar te vermenigvuldigen, en vervolgens de wortel te trekken uit dit product. Voor een 8×40 kijker geldt dus:
8×40=320. Vervolgens trekken we de wortel uit 320 = 17.9 (afgerond)

Wannneer het schemergetal wordt vermenigvuldigd met 10 krijgen we het aantal meters waarbij in ongunstige omstandigheden nog details onderscheiden kunnen worden. In ons voorbeeld van de 8×40 kijker wordt dit dus 179 meter.