Onderhoud

De aanduiding ‘onderhoudsvrij’ kan tot misverstanden leiden. Het betekent niet dat de accu niet behoeft te worden gecontroleerd op ladingstoestand of te worden gereinigd. Men doelt dan uitsluitend op het watergebruik. De term wordt ook gebruikt voor standaard loodantimoon accu’s. Men spreekt dan van onderhoudsvrij volgens DIN norm 43539/2 – maar dat betekent eigenlijk onderhoudsarm, want bij normaal gebruik moet toch minstens één keer per jaar het electrolyt te worden bijgevuld. De moderne, gesloten accu’s zoals VMF GREEN SYSTEM, hebben een zodanig laag watergebruik dat gedurende de gehele technische levensduur bijvullen overbodig is. Deze accu’s hebben dan ook geen vulopeningen. Voor alle andere accu’s geldt dus: regelmatig elektrolytniveau controleren en zonodig aanvullen tot ca 10 à 15 mm boven de platen. Vooral bij hoge temperaturen is enig waterverbruik normaal. Bij extreem verbruik dient de regelspanning van de dynamo te worden gecontroleerd. Als de accu ook lading behoeft, altijd eerst laden, en dan pas bijvullen.

Vocht en verontreiniging kunnen lekstromen veroorzaken en daarmee voortijdige uitputting van de accu bewerkstelligen.
Aansluitingen regelmatig controleren op loszitten en zonodig vastzetten

Navullen uitsluitend met gedemineraliseerd water – nooit met zuur!