Installatie van verzorgings accu’s (serie-parallel)

Hier worden zowel de spanning als de capaciteit van het systeem verhoogd. Voor deze schakeling geldt dat zij alle nadelen van serie- en parallelschakeling in zich verenigt. Wie toch niet anders wil of kan dient erop te letten dat alle accu’s van gelijk merk en type, maar liefst ook nog van productieserie dienen te zijn. En ook met de bekabeling dienen dezelfde voorzorgen te worden genomen. Alle verbindingskabels (behalve de compensatiekabel) dienen van dezelfde dikte en lengte te zijn. Belangrijk is dat de eindaansluitingen niet bij elkaar zitten maar één bij de voorste en één bij de achterste accu. Een vaak over het hoofd gezien onderdeel in de serie-parallelschakeling is de compensatiekabel. Deze wordt tussen de batterijen geplaatst en zorgt ervoor dat spanningsverschillen tussen de strengen worden opgeheven. Op schema’s staat deze kabel vaan in het midden van de verbinding getekend. In de praktijk loopt de kabel over de min- of pluspolen.

Diverse accu’s