Installatie van verzorgings accu’s (parallel)

Bij een parallelschakeling zijn van meerdere accu’s de positieve polen met elkaar doorverbonden evenals de negatieve polen. Zo verdubbelt de capaciteit van de accuset, terwijl de nominale spanning van het systeem gelijk blijft. Het parallelschakelen van teee 12V 180Ah accu’s levert dus een batterij op van 12V 360Ah.

Met het maken van een parallelschakeling dient echter opgepast te worden. Bij een parallelschakeling wordt de stroom over de beide takken verdeeld en is de stroomsterkte afhankelijk van de interne weerstand van de accu’s. Als parallelgeschakelde accu’s in de geringste mate in capaciteit verschillen of in leeftijd verschillen is de basis gelegd voor een spoedige terugkeer naar uw acculeverancier. Accu’s met verschillende capaciteiten hebben in een parallelschakeling nooit dezelfde ladingstoestand. Bij het ontlade krijgt de accu met de laagste weerstand alle stroom en wordt overladen. De andere accu krijgt geen stroom en gaat sulfateren. Het resultaat is een kapotte set.
Bij het ontladen is steeds de zwakste accu eerder leeg dan de andere en dus dieper ontladen waardoor de onderlinge verschillen steeds groter worden. Toepassing van een diodebrug of scheidingsrelais voorkomt beïnvloeding van accu’s onderling.Belangrijk in een parallelschakeling is ook dat alle doorverbinders lang zijn en dik zijn. Verschil in lengte of dikte betekent verschil in weerstand en dat zou betekenen dat bij verschillen in bekabeling de accu aan het einde van de streng te weinig lading krijgt, terwijl de accu aan het begin wordt overladen.