Installatie in een vaartuig

Voor het overige dient bij de installatie van een accu de juiste volgorde in acht te worden genomen.

Neem kennis van de veiligheidsvoorschriften
Schakel alle gebruikers uit en neem de contactsleutel uit het slot
Maak eerst de negatieve kabel los ter voorkoming van kortsluiting
Vervolgens de positieve kabel losmaken
Maak nieuwe accu, bak en aansluitingen grondig schoon
Aansluitingen en polen licht insmeren met zuurvrije vaseline
Plaats de nieuwe batterij en overtuig u van de juiste poolstand: pluspool komt overeen met positieve kabelklem
Sluit de kabels in omgekeerde volgorde aan: dus eerst de positieve aansluiting, daarna de negatieve. Draai de klemmen stevig maar niet overdreven aan.
Bij motorrijwielen: bevestig eventuele gasafvoerslang, er daarbij voor zorgend dat op ca 3cm van ieder einde een sneetje in de slang is aangebracht. Bij eventuele verstopping of beknelling van de slang zal dit als overdrukventiel werken.
Zorg dat de accu goed is vastgezet en controleer waar mogelijk het electrolytniveau.
Neem nooit, terwijl de motor loopt, een van de batterijklemmen los. De dynamo levert doorgaans een veel hogere spanning dan de batterijspanning en daardoor kan de systeemspanning veel hoger worden als de batterij ontkoppeld wordt. De accu zorgt er n.l. voor dat de systeem-spanning niet boven een ontoelaatbare waarde uitkomt. Neemt men tijdens een draaiende motor een van de accuklemmen los, dan kan dat totale vernieling van het elektrische systeem betekenen.

Al onze accu’s