Algemeen

Vanaf 1 januari 2009 is het verboden om vuilwater overboord te pompen.
Met vuilwater wordt eigenlijk alleen het toiletwater bedoeld. Dus de poep, urine en het toiletspoelwater.
Men noemt dit ook wel zwartwater.


Het “andere” afvalwater aan boord noemt men grijswater. Met dit grijze afvalwater wordt bedoeld het huishoudelijk afvalwater van de wasbak, de douche, etc.
Tot op heden gaat al dit afvalwater “overboord”, (loopt gewoon onder uit het schip weg). Het gevolg is dat er grote vervuiling ontstaat op plaatsen waar veel schepen liggen (passantenhavens, jachthavens, rond eilandjes, etc.).
Dit afvalwater stimuleert o.a. de groei van algen waardoor het water verandert in een “groene soep”. Niet leuk dus om in te varen en te zwemmen, laat staan als het ook nog gaat stinken.

Bedoeling is dus het vuile water niet meer overboord te pompen maar “op te slaan” in een tank in het schip en dan bij havens uit te laten zuigen. Na uitzuigen komt het vuile water dus gewoon in het riool terecht. Bij de rioolzuivering wordt het gezuiverd, waarna het gezuiverde water in ons oppervlaktewater terecht komt.

Vuilwatertanks in onze webwinkel